Професионален електротехник - гаранция за надеждна и безопасна електроинсталация


>> ЦЕНИ

Цените са ориентировъчни, след оглед на място изготвяме индивидуална оферта според проекта и количествените сметки.

БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД И КОНСУЛТАЦИЯ!!!  
Изкопаване на канал в мазилка за 1 брой кабел до 3х4mm2 4 лв/м
Изкопаване на канал в бетон за 1 бр.кабел до 3х4mm2 7 лв/м
Изкопаване на канали с канална фреза и прахосмукачка след оглед
Изкопаване на отвор за конзола в тухла 4 лв/бр.
Изкопаване на отвор за разклонителна кутия в тухла 7 лв/бр.
Изкопаване на отвор за конзола в бетон 8 лв/бр.
Изкопаване на отвор за разклонителна кутия в бетон 12 лв/бр.
Монтаж на конзола кутия 4 лв/бр.
Монтаж на разклонителна кутия 7 лв/бр.
Свързване на разклонителна кутия 7 ~ 15 лв/бр.
Полагане на кабели от 3х1.52 ~ 3х4 mm2 1.5 лв ~ 2.5 лв/м
Монтаж на ключ/контакт за скрита инсталация 4 ~ 6 лв./бр.
Монтаж на предпазител 10 лв/бр.
Монтаж на дефектнотокова защита 20 лв/бр.
Монтаж на цяло ел.табло с предпазители след оглед
Монтаж на осветителни тела 10 ~ 60 лв./бр.