Професионален електротехник - гаранция за надеждна и безопасна електроинсталация


>> ДЕЙНОСТ

В момента дейността на фирмата ни е съсредоточена в гр.София и околните градове. Дейността ни включва:

Разклонител
 • безплатен оглед и консултация
 • изграждане на нови електро-инсталации – 220/380V
 • ремонт на стари електро-инсталации
 • гаранционна и извън гаранционна поддръжка на електро-инсталации
 • изграждане на мълниезащитни инсталации
 • окабеляване на сигнално-охранителни и пожаро-известителни системи
 • домофонни и видео-домофонни инсталации
 • телевизионни и аудио системи
 • изграждане на интернет компютърни мрежи
 • извършване на оглед и консултации
 • изграждане на елекрто инсталации в тръби (при бъдеща подмяна - без къртене)
 • проверка на инсталацията под напрежение при завършването й
 • монтаж на:
  • ел. ключове, ел. контакти, ел. бутони
  • полилеи, аплици, прожектори
  • ел. табла с автоматични предпазители
  • дефектнотокови защити
  • контактори, контролери